forma_nasleduje_funkciu_02

STRATÉGIA navrhovania dizajnu

Hodnota dizajnu je hodnotou funkcie a formy = hodnota funkčnosti obsahu + hodnota zrozumiteľnosti formy. 

Funkciu dizajnu 
tvorí usporiadanie interaktívnych prvkov, ktorých úlohou je komunikácia s používateľom – funkčnosť, ktorú potvrdzuje používateľ.

Forma dizajnu
je závislá od aktuálnych technológií, hlavného cieľa a sociálnych súvislostí. 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment