somastudio design
& creative ideas
& accounting

Každý dizajn je špecifický:
a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti,
ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie princípu dizajnu.

Kvalitný dizajnu si vyžaduje
uplatňovanie poznatkov vied o človeku, psychológiu vnímania tvaru, farby, znakov a písma;
zákonitosti komunikácie a dorozumievania sa s jednotlivcom i širšou skupinou ľudí.

Poradíme vám s vašou
kreatívnou marketingovou
komunikáciou

 

 

Pozrieme sa na 
reklamnú stratégiu vašej spoločnosti,
aby nastavená komunikácia 
synchronizovala s vaším obchodným zámerom

Správne nastavená komerčná komunikácia 
prináša efektívnu propagáciu

So štýlovým dizajnom,
nech je vás vidieť

 

Vytvoríme vám príťažlivý vizuálny dizajn 

Zameriame sa na východiská
a zvolíme efektívnu funkcionalitu,
ktorá sa premietne do príťažlivej formy
vizuálnej komunikácie

či online dizajnom,
nech ste o krok vpred

 

Navrhneme vám inteligentný dizajn
nech dokážete byť správne online

Pomôže vám dostať sa bližšie
do online sveta vašich klientov

všetko do detailu
každého logotypu,
symbolu či ikony

 

 

Každý symbol je pre nás dôležitý a špecifický:
a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti,
ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie jeho princípu

nech dokážete
aj neuveriteľné

 

Stačí len chcieť

ako bonus


Ponúkame vám
skutočne originálnu galériu
ilustrácií

eppli | eva kubáňová

odporúčame

Naučte sa naplno využívať svoju kreativitu
a prístup k subdominantnej vizuálno-intuitívnej pravej hemisfére
| originálne miesto divergentného spôsobu myslenia |
kreativita.online