somastudio design
& creative ideas
& accounting

Somastudio vychádza z výskumu prirodzenej autenticitkej tvorivosti, v ktorej je každý dizajn špecifický obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti, ako aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie princípu vytváreného dizajnu.

Dizajn uplatňuje techologické, kultúrne a spoločenské poznatky ako aj poznatky vied o človeku: psychológiu vnímania tvarov, farieb, znakov či písma; zákonitosti vnímania, porozumenia, interakcie, komunikácie a použitia.

Navrhneme vám kreatívnu komunikáciu

S inteligentným dizajnom,
 nech ste o krok vpred

A štýlovým dizajnom,
 nech je vás vidieť

Ako bonus 
originálne ilustrácie na mieru

Nech dokážete 
aj neuveriteľné, stačí len chcieť

Všetko, až do posledného detailu


odporúčame