somastudio design
& creative ideas
& accounting

Každý dizajn je špecifický:
a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti,
ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie princípu dizajnu.

Dizajn uplatňuje poznatky vied o človeku, psychológiu vnímania tvaru, farby, znakov a písma;
zákonitosti interakcie, komunikácie a dorozumievania sa s jednotlivcom i širšou skupinou ľudí.

Navrhneme vám kreatívnu komunikáciu

S inteligentným dizajnom,
 nech ste o krok vpred

A štýlovým dizajnom,
 nech je vás vidieť

Ako bonus 
originálne ilustrácie na mieru

Nech dokážete 
aj neuveriteľné, stačí len chcieť

Všetko, až do posledného detailu


odporúčame