somastudio design
& creative ideas
& accounting

Každý dizajn je špecifický: a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti, ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie princípu dizajnu.

Tvorba dizajnu vychádza z poznatkov vied o človeku, psychológie vnímania farieb, tvarov, znakov (či písma) a … Zároveň z hľadiska efektívneho porozumenia rešpektuje zákonitosti komunikácie a dorozumievania sa s jednotlivcom i širšou skupinou ľudí.

eppli | Eva Kubáňová

podporujeme