Action_Centric_Design_konferencia

MEDZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA „ACTION CENTRIC“ V GALÉRII UMELKA

Prvého októbra 2020 sa konala v Galérii Umelka medzinárodná online konferencia s názvom „Action Centric“. Usporiadateľom podujatia bola Slovenská výtvarná únia. Organizačný výbor: Mgr. Art. Martin Baláž, ArtD.; doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. Garant konferencie: Prof. Gerhard Kampe, Coburg University, Germany

Publication: ACTION CENTRIC DESIGN

Program
9:00 – 9:15
Úvod
Introduction

9:15 – 9:30
30 rokov od ukončenia BAZ
30 years since the termination of BAZ’s activities 
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. , FAD STU Bratislava

9:30 – 9:45
Dizajn cez krivky
Design through curves 
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. , FAD STU Bratislava

9:45 – 10:00
Profesionálny proces navrhovania v transport dizajne
Professional design process in transport design 
Ing. Peter Jurík, Prax Practice

10:00 – 10:15 
Generatívne konštruovanie
Generative design
Ing. Jana Gulanová, PhD., Sjf STU Bratislava

10:15 – 10:30
Dizajn jácht
Design Investigation in the field of yacht design
prof. Massimo Di Nicolantonio, d´Annunzio University, Chieti-Pescara, Italy

10:30 – 10:45
Multimediálny dizajn, UX, Axiológia v dizajne
Multimedia Design, UX, Axiology in Design
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD., prax practice

10:45 -11:00
Nezávislý umelecký výskum – Open Sphere
Independent artistic research – Open sphere 
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., FAD STU Bratislava

11:00 – 11:30
Diskusia
Discussion

11:30
Dizajnérska kresba – živý prenos
Design drawing demonstrations, live broadcast 

Slovenská Výtvarná Únia – Action Centric Design

Add a Comment

You must be logged in to post a comment