logotyp

& identity

pohráme sa až do detailu
každého logotypu,
symbolu či ikony

 

Každý symbol je pre nás dôležitý a špecifický:
a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti,
ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie jeho princípu

Tvorba dizajnu vychádza z poznatkov vied o človeku, psychológie vnímania farieb, tvarov, znakov, či písma. Zároveň, z hľadiska efektívneho porozumenia, rešpektuje zákonitosti komunikácie a dorozumievania sa s jednotlivcom i širšou skupinou ľudí.

časopis Varíme ľahšie
Logo a dizajn manuál grafickej úpravy časopisu | 2007-2009