DIZAJN = fukcia + forma

„V dizajne forma nasleduje funkciu.“ Zatiaľ najvýstižnejší výrok jedného z najznámejších svetových architektov a dizajnérov Luisa Sulivana, predstaviteľa chicagskej školy.

Každý dizajn je špecifický: a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti, ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie princípu dizajnu.

Pri tvorbe dizajnu je nevyhnutné uplatňovať poznatky vied o človeku, psychológiu vnímania tvaru, farby a znakov (a písma), zákonitosti komunikácie a dorozumievania sa s jednotlivcom i širšou skupinou ľudí.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment