design_society_XV

DESIGN AND SOCIETY | Dizajn a spoločnosť

NAVRHOVANIE DIZAJNU
vychádza zo širších súvislost
í:
– sociálno-psychologických
– technologicko-materiálnych
– časo-priestorovými
podmienkami, kontextami
a aspektami,

ktoré globálne nazývame napr.:
vedomím, požiadavkou, prostredím, okolím, okolnosťami, spoločnosťou…

forma_nasleduje_funkciu_02

STRATÉGIA navrhovania dizajnu

Hodnota dizajnu je hodnotou funkcie a formy = hodnota funkčnosti obsahu + hodnota zrozumiteľnosti formy. 

Funkciu dizajnu 
tvorí usporiadanie interaktívnych prvkov, ktorých úlohou je komunikácia s používateľom – funkčnosť, ktorú potvrdzuje používateľ.

Forma dizajnu
je závislá od aktuálnych technológií, hlavného cieľa a sociálnych súvislostí. 

DSC_konferencia

MEDZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA „DESIGN AND SOCIETY CONTEXTS“

Design and society contexts International virtual science and art conference

Publication: DESIGN AND SOCIETY CONTEXTS

Virtual office of International Association of Art (IAA) Europe
December 22. 2020, 9:00
Link: meet.google.com/szx-nwcg-nkj

Guarantee : prof. Massimo Di Nicolantonio, d´Annunzio University, Chieti-Pescara, ItalyConference
Committee: Mgr. Andrea Kozárová – President of International Association of Art (IAA) Europeassoc. prof. Dip. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. – Vice-president of Slovak Union of Visual ArtMgr. art. Martin Baláž, ArtD. – Creator of Virtual Design Conferences Series

9:00   
Introduction

9:15   
Social and moral responsibility in designer´s work           
assoc. Prof. Dip. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt           
Designer and assoc. prof. at the Institute of Design, Faculty of Architecture and Design, STU in Bratislava, Slovakia

9:30   
Acting in the way of Social Inclusion: A strategic perspective for Design                        
Prof. Emilio Rossi           
Designer and Senior Lecturer in Product Design, Lincoln School of Design, University of Lincoln, United Kingdom

9:45   
Beyond forgetting – persecution / exile / memory transdisciplinarity in design, performance and education           
Prof. Gerhard Kampe           
Designer and Professor at Coburg University of Applied Sciences and Arts, Germany

10:00 
Cultural and creative industry and society           
Mgr. Andrea Křístek Kozárová           
President of International Association of Art (IAA) Europe and SUVA Gallery Umelka manager

10:15 
Design approach into Sustainable-Oriented 3D printing Systems           
Prof. Massimo Di Nicolantonio           
Designer and associate professor in Industrial design, Department of Architecture, d’Annunzio University, Chieti-Pescara, Italy

10:30 
somA – center of creative thinking, civic association and kreativita.online           
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD.           
Soma Studio Designer and president of Soma Center of creative thinking, civic association, Slovakia

10:45 
Star Status contexts constellation
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Designer and asist. prof. at the Institute of Design, head of studio Balaz, Faculty of Architecture and Design, STU in  Bratislava, Slovakia

11:00 
Star Status Design
Bc. Erik Rejta
Designer and Master degree student at studio Balaz, Institute of Design, Faculty of Architecture and Design, STU in Bratislava, Slovakia   

Discussion

Slovenská Výtvarná Únia – Design and Society Context

Action_Centric_Design_konferencia

MEDZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA „ACTION CENTRIC“ V GALÉRII UMELKA

Prvého októbra 2020 sa konala v Galérii Umelka medzinárodná online konferencia s názvom „Action Centric“. Usporiadateľom podujatia bola Slovenská výtvarná únia. Organizačný výbor: Mgr. Art. Martin Baláž, ArtD.; doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. Garant konferencie: Prof. Gerhard Kampe, Coburg University, Germany

Publication: ACTION CENTRIC DESIGN

Program
9:00 – 9:15
Úvod
Introduction

9:15 – 9:30
30 rokov od ukončenia BAZ
30 years since the termination of BAZ’s activities 
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. , FAD STU Bratislava

9:30 – 9:45
Dizajn cez krivky
Design through curves 
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. , FAD STU Bratislava

9:45 – 10:00
Profesionálny proces navrhovania v transport dizajne
Professional design process in transport design 
Ing. Peter Jurík, Prax Practice

10:00 – 10:15 
Generatívne konštruovanie
Generative design
Ing. Jana Gulanová, PhD., Sjf STU Bratislava

10:15 – 10:30
Dizajn jácht
Design Investigation in the field of yacht design
prof. Massimo Di Nicolantonio, d´Annunzio University, Chieti-Pescara, Italy

10:30 – 10:45
Multimediálny dizajn, UX, Axiológia v dizajne
Multimedia Design, UX, Axiology in Design
Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD., prax practice

10:45 -11:00
Nezávislý umelecký výskum – Open Sphere
Independent artistic research – Open sphere 
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., FAD STU Bratislava

11:00 – 11:30
Diskusia
Discussion

11:30
Dizajnérska kresba – živý prenos
Design drawing demonstrations, live broadcast 

Slovenská Výtvarná Únia – Action Centric Design

DIZAJN = fukcia + forma

„V dizajne forma nasleduje funkciu.“ Zatiaľ najvýstižnejší výrok jedného z najznámejších svetových architektov a dizajnérov Luisa Sulivana, predstaviteľa chicagskej školy.

Každý dizajn je špecifický: a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti, ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie princípu dizajnu.

Pri tvorbe dizajnu je nevyhnutné uplatňovať poznatky vied o človeku, psychológiu vnímania tvaru, farby a znakov (a písma), zákonitosti komunikácie a dorozumievania sa s jednotlivcom i širšou skupinou ľudí.

Podchod, Trnavské mýto

TRNAVSKÉ MÝTO: Street art môže ľuďom aj pomôcť

Rozhovor pre webnoviny s Evou Kubáňovou 

Ako projekt vznikol?

Z inciatívy reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett, ktorá pred dvoma mesiacmi v rámci myšlienky skrášľovania prostredia pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji navrhla spoluprácu medzi mestom a spoločnosťou Orange Slovensko. Mesto však na iniciatívu zareagovalo až dva týždne pred šampionátom. Keď som sa na podchod Trnavské mýto prišla pozrieť, bola to strašná katastrofa. Podchod zničený, dočmáraný, polepený 

plagátmi a špinavý. No hlavne obrovský priestor, v ktorom je až sedem východov. Človek, keď doň vojde, tak má problém sa v ňom orientovať. Pre mňa to bol labyrint. Tiež jedna stará pani sa ma pýtala, kadiaľ má ísť na 201-ku. Tak sme sa zhodli, že ideálne by bolo riešiť práve navigáciu, keďže budú prichádzať turisti, ktorí sa budú chcieť dostať na štadión.

Človek, keď doň vojde, tak má problém sa orientovať. Pre mňa to bol labyrint. Tak sme sa zhodli, že ideálne by bolo riešiť práve navigáciu.

Základnou témou sa teda stal orientačný systém podchodu, ako sa dostať do centra, na Hlavnú stanicu, na Zimný štadión.

Áno a pri tomto riešení sme hľadali pôsob, ako priestory upraviť. Problém bol, že ľudia tu píšu a ak by sme to napríklad aj vyčistili a dali sem prípadne nejaký jemný polep, alebo keby aj steny ostali úplne čisté, tak znova by sa našli tí, ktorí byt to tu opäť dočmárali. Čiže by to nebolo riešenie.

Bola by to pre nich výzva.

Predpokladali sme teda, že ak by sme zavolali chlapcov grafiťákov, ktorí by si to vystriekali a spravili tak, ako sa im to páči, tak tie steny by nemuseli byť poškodené. V ich komunite v podstate funguje asi taký princíp, že keď nastrieka nejaký šikovný chalan dobrú vec, tak mu to nepríde iný poškodiť. Čiže, ak by sa napríklad stalo, že tieto steny budú poškodené, tak to nebude takzvanými grafiťákmi, ale skôr vagabundmi, ktorí prídu a fixkou alebo nejakým kovovým hrotom niečo dočmárajú. Už dve diela sú takto zničené. Dokonca to bolo hneď v prvú noc, ako to namaľovali. Napríklad tento brankár má úplne doškrtanú hlavu a nádherný portrét hokejistu vpredu má zničené oko. 

Ako chlapci reagovali na projekt?

Bola som veľmi, veľmi prekvapená, a príjemne, pretože som zistila, že táto komunita sa už pokúšala upraviť podchod práve takýmto štýlom. Mali rozbehnuté dva projekty, ale ani jeden nevyšiel. Keď sa o tomto dozvedeli, boli nadšení a robili to podľa mňa s vášňou, radosťou a nadšením. Myslím si, že to aj vidieť tu v tomto priestore, že z toho ide radosť a že to robili naozaj s tým najlepším úmyslom. Verím, že podchod na Trnavskom mýte ukáže to, že street artové umenie neznamená počmárané steny, ale môže vytvoriť naozaj krásne prostredie a môže ľuďom aj pomôcť. Cítim sa tu ako v street artovej galérii.

Povedali ste chlapcom umelecký zámer alebo mali vlastnú predstavu?

Realizovali sme to veľmi, veľmi narýchlo. Len dva týždne pred šampionátom sme sa dozvedeli, že sa ide podchod upravovať. Skutočne málo času aby sme mohli celý projekt zrealizovať, aby nám nápad schválili zastupitelia mesta aj spoločnosť Orange Slovensko. Chlapcov sme nabrífovali až v stredu večer, že sa takýto projekt ide realizovať. Komunikovali sme s dvoma chalanmi od nich, ktorým sme projekt „Graffiti navigačného systému“ predstavili. Dohodli sme sa, že si sami zabezpečia ľudí a povedia im tému. Povedala by som, že to bola až performance.

Ku každému východu je priradená farba a téma. Napríklad tu je východ do centra Staré mesto, to je žltá farba. To znamená, že mali urobiť vizuál v prevahe žltých farieb a použiť tématiku starého mesta. Potom je napríklad zelený východ, čo je smer Hlavná stanica. Tiež napríklad oranžový východ smerom na Orange Arénu, kde mali chlapci vytvoriť vizuál v prevahe oranžovej farby a s hokejovou tématikou. A čo sa mi veľmi páči, tak úplne na konci tohto východu spravili mapku, ako sa odtiaľ ľudia dostanú pešo ku štadiónu. 

Podchod, Trnavské mýto

Foto: SITA

Od chlapcov sme chceli, aby sami prejavili, čo cítia, nechceli sme ich okliešťovať. Dostali len tému a farebnosť, v ktorej majú vizuál vytvoriť. To, kto kde bude maľovať riešili sami. Podľa mňa to fungovalo asi tak, že sa sem prišli pozrieť a ktorej skupine chlapcov sa ktorý priestor páčil, tak ten si vybrali. Pracovali prevažne v tímoch. Napríklad stenu Orange Arenu robil jeden tím ľudí, východ s tým nádherným koňom ďalší tím ľudí. Inak k tomu koňovi, od autora som sa dozvedela, že podľa okoloidúcich je to Svätopluk, ale v skutočnosti je to Sprejopluk petržalský.

Od autora maľby koňa som sa dozvedela, že podľa okoloidúcich je to Svätopluk, ale v skutočnosti je to Sprejopluk petržalský.

Takže aspoň o nich vieme, že sú to Petržalčania aspoň asi väčšinou, lebo oni o sebe nechcú povedať vôbec nič, chcú zostať v anonymite. Čo si myslíte, prečo?

Dúfam, že som sa veľmi nepreriekla. Ľudia sa na nich pozerajú ako na vagabundov, ktorí ničia veci. Teraz tu bol jeden pán, ktorý chlapcom hovorí: vy to tu striekate? A chlapci, že áno. Pán na to, no a prosím vás, vy sa nebojíte, že vám to tí grafiťáci dostriekajú? A chalani, veď to sme my. Ak nám to sem príde niekto zničiť, tak to nebude žiadny grafiťák, to môže byť jedine nejaký blázon, ktorý bude istým spôsobom závidieť. Lebo naozaj po prvom dni nám zničili hlavu toho brankára a oko hokejistu, čo boli v podstate dve najkrajšie veci, ktoré boli vtedy v tomto priestore namaľované. Čiže z môjho pohľadu ide o závisť. 

Keď som hovorila o ich prejave autenticity, tak nádherné na tom celom projekte je to, že vložili do toho seba a tým pádom sa tu nachádza viac štýlov graffiti. Pýtala som sa chlapcov, že aké sú názvy štýlov, mám pocit, že mi povedali asi desať skupín, ktoré som si nedokázala v rýchlosti zapamätať. Vzhľadom na to, že mám vyštudované umenie, tak som bola prekvapená, ako rýchlo sa vyvíja a modifikuje streetartové umenie, do akých ďalších polôh sa dostáva. Napríklad sú chlapci, ktorí robia iba písmo, takzvaní writeri, potom sú ďalší, ktorí do toho dorábajú obrázky, ale už keď napríklad do toho dorábajú veci štetcom, to už patrí do street artu. 

Maľby v podchode sú už street art?

Tu je viac štýlov, i keď neviem, či môžem za chlapcov tak celkom hovoriť, mám pocit, že väčšina z nich sú writeri. Napríklad ma veľmi prekvapilo, keď som sa ich pýtala na pomenovanie grafiťák, tak povedali, že pre nich je to v podstate urážka.


 

https://www.webnoviny.sk/trnavske-myto-street-art-moze-ludom-aj-pomoct/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.